zacharias papantoniou
absorbed
2007 - mixed media on paper 30,5 x 43 cm

alter ego
2008 - mixed media on paper 20 x 30,5 cm

getting tired
2008 - mixed media on paper 20 x 30,5 cm

green mark
2008 - mixed media on paper 20 x 30,5 cm

grids
2008 - mixed media on paper 20 x 30,5 cm

impure
2008 - mixed media on paper 20 x 30,5 cm

insane
2009 - crayon on paper 20,4 x 28 cm

jelly mirror
2008 - mixed media on paper 20 x 30,5 cm

melting
2008 - mixed media on paper 20 x 30,5 cm

lucky
2009 - mixed media on paper 20,4 x 28 cm

mornin
2009 - mixed media on paper 20,4 x 28 cm

social
2009 - mixed media on paper 20,4 x 28 cm

solitude
2009 - mixed media on paper 20,4 x 28 cm

twins
2009 - mixed media on paper 20,4 x 28 cm

two portraits
2009 - mixed media on paper 20,4 x 28 cm

wise
2009 - mixed media on paper 20,4 x 28 cm

zacky
2009 - mixed media on paper 20,4 x 28 cm